Timisoara Botschaften und Konsulate

Honorary Consulate

Spanisches Honorarkonsulat in Timisoara, Rumänien

Timisoara, Rumänien
General Consulate

Serbisches Generalkonsulat in Timisoara, Rumänien

Timisoara, Rumänien