Makassar Botschaften und Konsulate

Honorary Consulate

Tschechisches Honorarkonsulat in Makassar, Indonesien

Makassar, Indonesien
General Consulate

Japanisches Generalkonsulat in Makassar, Indonesien

Makassar, Indonesien