Distrito de Lima Botschaften und Konsulate

General Consulate

Ecuador - aktives Generalkonsulat in Distrito de lima, Peru

Distrito de Lima, Peru
Honorary Consulate

Finnland - aktives Honorarkonsulat in Distrito de lima, Peru

Distrito de Lima, Peru